Wisit Sasanatieng

Wisit Sasanatieng

Wisit Sasanatieng (วิศิษฏ์ ศาสนเที่ยง)  is a Thai film director and screenwriter of Chinese descent, best known for his colorful debut feature film, Tears of the Black Tiger, he is among a "New Wave" of Thai directors that include Nonzee Nimibutr, Pen-Ek Ratanaruang.
Tên khác
วิศิษฏ์ ศาสนเที่ยง
Ngày sinh
1963-06-28 (57 tuổi)

Wisit Sasanatieng: phim wisit sasanatieng, video wisit sasanatieng (5)