Victoria Song

Victoria Song

Victoria Song, also known as Song Qian (宋茜), is a Chinese singer, actress, and member of the South Korean girl group f(x).
Tên khác
Song Qian
Ngày sinh
1987-02-02 (34 tuổi)
Nơi sinh
Qingdao, Shindong, China
Giới tính
Nữ

Victoria Song: phim victoria song, video victoria song (2)