Charlie Nguyễn

Charlie Nguyễn

Tên khác
Truc 'Charlie' Nguyen
Ngày sinh
1968-11-25 (52 tuổi)
Nơi sinh
Saigon, Vietnam
Giới tính
Nam

Charlie Nguyễn: phim charlie nguyễn, video charlie nguyễn (5)