Phim Trung Quốc-Hk, video của quốc gia Trung Quốc-Hk (817)